Re-integratie → Werkgever

Veel en complex

Is één van uw medewerkers ziek uitgevallen? U krijgt te maken met verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Dat zijn er veel, soms complex, en niet zonder risico. Een jaar loondoorbetaling als sanctie door het UWV is geen uitzondering. Ziekteverzuim stelt u voor de volgende vragen. Is er:

• een probleemanalyse gemaakt?
• een plan van aanpak voor re-integratie opgesteld?
• een 1e jaars evaluatie geweest?
• een arbeidsdeskundig onderzoek gedaan?
• re-integratie 2e spoor ingezet?
• de re-integratie-inspanning geëvalueerd met uw arbodienst?
• een re-integratieverslag voor de WIA-keuring opgemaakt?

1e en 2e spoor

Re-integratiecoaches van Happel Company hebben kennis van fysieke, psychische of emotionele belemmeringen. Zij zijn experts in terugkeerbegeleiding naar eigen werk of ander werk in uw organisatie (1e spoor) en externe re-integratie (2e spoor).

Informatie over de opbouw van een re-integratietraject 2e spoor vindt u onder stappenplan re-integratie.

Wetten en regels

Re-integratiespecialisten van Happel Company zijn uw adviseur in de wet- en regelgeving rond uitval en ziekteverzuim. Ons netwerk telt arbeidsdeskundigen en specialisten in de juridische aspecten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. U mag rekenen op een adequaat antwoord op uw vragen en u beperkt het risico op een loonsanctie door UWV.

Eigen risico en WGA

Na 2 jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring. Als de werknemer nog benutbare mogelijkheden heeft, dan krijgt deze een WGA-uitkering krachtens de WIA. Als u uw eigen risico via UWV verzekerd heeft, neemt UWV de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van uw werknemer over. UWV kan dan bij ons een re-integratietraject inkopen.

Als u eigen risicodrager bent, blijft u als werkgever nog 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Steeds meer werkgevers kiezen ervoor dit risico onder te brengen bij een verzekeraar. Gelukkig groeit bij zowel werkgevers als bij verzekeraars het bewustzijn om deze groep niet aan het lot over te laten en door een re-integratietraject hen een nieuwe start op de arbeidsmarkt te gunnen.

Intake en offerte

Met de werkgever en met de uitgevallen medewerker voeren wij een kennismakingsgesprek, kosteloos en zonder verplichting. Vervolgens stellen we een offerte op waarin we het voorgenomen resultaat, de tijdsduur, fasering en kosten benoemen. Afhankelijk van de beperkingen, belastbaarheid en resterende periode tot einde wachttijd, varieert de doorlooptijd tussen zes en twaalf maanden. U ontvangt regelmatig voortgangsrapportages waarmee wij aantonen dat u voldoet aan uw inspanningsverplichting.

Informatie over de opbouw van een re-integratietraject vindt u onder stappenplan re-integratie.

  • Team Happel Company

  • Happel Company, landelijk opererend outplacement-, re-integratie- en loopbaanadviesbureau. Met loopbaancoaches erkend door CMI, Noloc, Nobco, Ergotherapie Nederland of NfM.
    Klik hier voor een presentatie van coaches.

  • Contact

  • Neem vrijblijvend contact op via info@happelcompany.nl, of bel 070 - 220 22 99.
    We maken graag persoonlijk kennis in een kosteloos, oriënterend gesprek.
    Klik hier voor meer contactgegevens.