Re-integratie → Mediation

Ziekte of arbeidsconflict

Soms leidt langdurig ziekteverzuim tot een arbeidsconflict. Werkgever en de uitgevallen medewerker komen niet op één lijn over wat er nodig is om tot werkhervatting te komen. Soms ook is een bestaand arbeidsconflict aanleiding tot uitval en verzuim. In beide situaties lopen ziekteverzuim en arbeidsconflict door elkaar en komen betrokkenen er niet meer uit, de arbodienst en wellicht ingeschakelde jurist evenmin. Kostbare tijd voor werken aan herstel, opbouw en werkhervatting gaat verloren.

Onafhankelijk en neutraal

Vastgelopen communicatie over wat nodig is voor herstel en werkhervatting intern of extern, kan met behulp van een onafhankelijke mediator op gang gebracht worden. Een mediator brengt partijen bij elkaar, neemt geen standpunt in en bedenkt geen oplossingen; dat doen de partijen zelf. De mediator begeleidt het proces op een creatieve manier, kiest geen partij, is onafhankelijk en neutraal. Soms is een enkel drie-gesprek voldoende, soms is een kort mediation traject de uitweg uit de patstelling.

Wanneer re-integratie-inspanningen bemoeilijkt worden door onenigheid tussen werkgever en medewerker, dan kan Happel Company u in contact brengen met een onafhankelijk NMI Registermediator. Daarmee wordt de weg geëffend naar een succesvol re-integratietraject.

De voordelen van mediation bij een conflict over re-integratie:

• Mediation is kortdurend waardoor weinig re-integratietijd verloren gaat
• Communicatie en erkenning van elkaars tegengestelde belangen komen op gang
• Afspraken worden door beide partijen gemaakt en niet opgelegd
• Afspraken worden vastgelegd t.b.v. het verzuimdossier
• Partijen tonen aan hun re-integratieverplichting serieus te nemen (UWV-proof)
• De mediator is deskundig en onafhankelijk

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Wanneer u kiest voor mediation, dan is een actieve inzet nodig om tot een goed resultaat te komen: u gaat samen op zoek naar de oplossing, onder deskundige begeleiding. Wat tijdens de mediation wordt besproken en vastgelegd valt onder de geheimhoudingsplicht.

Afspraken, gemaakt in de mediation worden door de mediator vastgelegd. Werkgever en werknemer zorgen ervoor dat afspraken in het verzuimdossier komen. Aansluitend kan Happel Company de re-integratiebegeleiding 1e of 2e spoor ter hand nemen.

Voor meer algemene informatie, procedures en mogelijkheden: www.nmi-mediation.nl.

  • Team Happel Company

  • Happel Company, landelijk opererend outplacement-, re-integratie- en loopbaanadviesbureau. Met loopbaancoaches erkend door CMI, Noloc, Nobco, Ergotherapie Nederland of NfM.
    Klik hier voor een presentatie van coaches.

  • Contact

  • Neem vrijblijvend contact op via info@happelcompany.nl, of bel 070 - 220 22 99.
    We maken graag persoonlijk kennis in een kosteloos, oriënterend gesprek.
    Klik hier voor meer contactgegevens.