Outplacement → Werkgever

Zorgvuldig en professioneel

Moet je afscheid nemen van één of meer medewerkers, dan komt het erop aan dat zorgvuldig en professioneel te doen. Je hebt er baat bij dat je medewerker(s) zonder rancune over jouw organisatie spreken, of beter nog, als 'ambassadeur' waardevol blijven. Outplacement draagt bij aan acceptatie van ontslag omdat je investeert in vakkundige begeleiding naar een nieuwe werkomgeving.

Individueel en groepsverband

Wanneer meerdere medewerkers tegelijk boventallig worden is outplacement met onderdelen in groepsverband een aan te bevelen optie. Er is tijdswinst te boeken wanneer kandidaten elkaar stimuleren, bijvoorbeeld bij gebruik van social media of netwerken. Happel Company heeft daarvoor ervaren trainers in huis.

Tijdsduur en kosten

Hoeveel tijd nodig is om resultaat te boeken is afhankelijk van de functie, ervaring, opleiding en het perspectief van de betreffende medewerker(s). Ook het beschikbare budget speelt een rol. Na een persoonlijke kennismaking stellen we een offerte en plan van aanpak op. Daarin benoemen we het voorgenomen resultaat, de tijdsduur en fasering. Je hebt dus vooraf zicht op de kosten.

Wanneer de afstand tot de arbeidsmarkt klein is - de medewerker weet goed wat hij wil in een nieuwe functie en zijn ervaring is relevant en actueel - dan kunnen we in korte tijd resultaat boeken. Wanneer er eerst aandacht en tijd nodig is om het ontslag te verwerken, de ervaringsopbrengst te inventariseren en voor oriëntatie op de arbeidsmarkt, dan leert de ervaring dat vaak minimaal zes maanden nodig zijn voor het verwerven van een nieuwe baan.

Door het aanbod van workshops en training is in groepsoutplacement vaak in korte tijd resultaat te boeken; dat komt tot uiting in de tariefstelling.

Betrokken en innovatief

Outplacement bij Happel Company is praktisch, resultaatgericht en innovatief. De kandidaat leert bijvoorbeeld efficiënt gebruik te maken van social media om zich te profileren en vacatures te vinden. In een aansprekend CV worden werkervaring en ambitie kort en bondig weergegeven. Naast vakkennis is de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de coach een doorslaggevende factor voor succes. Nagenoeg alle deelnemers vinden een nieuwe werkkring binnen de begeleidingsduur.

Informatie over de opbouw van een outplacementtraject vind je onder stappenplan outplacement.